آزمایشگاه بیمارستان مهراد

آزمایشگاه بیمارستان مهراد با توجه به نیازی که از گذشته تا امروز احتیاج بوده به وجود آمد و ما تمام تلاش و دقت خود را به کار گرفته ایم برای اینکه شما را در مسیر سلامتی یاری کنیم.

مشاهده جواب آزمایش

برای مشاهده جواب آزمایش خود کلیک کنید